O firmie

Kancelaria Biegłych Rewidentów RECTUS jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze pod numerem KRS 0000070361.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000zł.

Jesteśmy firmą audytorską założoną w 1998 roku, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 1837.

Głównym obszarem naszej działalności jest badanie sprawozdań finansowych, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym prowadzenie wyodrębnionych ewidencji funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

Systematycznie kształcimy się i wzbogacamy swoją wiedzę uczestnicząc w kursach i szkoleniach, dzięki czemu merytoryczne przygotowanie naszego zespołu gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług.

Zatrudniamy zespół doświadczonych biegłych rewidentów o znacznym dorobku zawodowym w roli audytora, księgowego, inspektora skarbowego.

Działalność prowadzimy głównie na terenie województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego oraz mazowieckiego.

Prezesem Zarządu Spółki jest Maria Seredyńska - biegły rewident nr ewid. 3587.

Powered by Quick CMS